Frankfurtes Latviešu biedrība ir dibināta 2015. g.
4. decembrī ar mērķi apvienot visus rombs_ar-enuFrankfurtē un tās apkaimē dzīvojošos, strādājošos un studējošos latviešus un viņu ģimenes un stiprināt latvisko saikni viņu vidū.

Galvenie darbības virzieni: (1) latviešu kultūras apguve, uzturēšana un popularizēšana Frankfurtē, (2) kopīgu svētku svinēšanu un (3) Frankfurtes latviešiem aktuālas informācijas apkopošana un izplatīšana.

2020. gada 26. septembrī biedrības pilnspaulcē uz nākošajiem diviem darbības gadiem tika ievēlēti pieci valdes locekļi:

Mārīte Kļaviņa, 1. priekšsēdētāja

Ilze Siliņa, 2. priekšsēdētāja

Laima Spanheimere, kasieris

Laura Luksts-Lukstiņa

Kristīne Markus

Aicinām visus interesentus iestāties mūsu biedrībā, aizpildot pievienoto anketu un pārskaitot norādīto biedru gada maksu uz biedrības kontu. Papildus informāciju iespējams saņemt pa e-pastu, rakstot uz frankfurteslatviesi@gmail.com.

Mūsu bierības mērķis ir:
  • latviešu mākslas, kultūras un valodas veicināšana,
  • jauniešu aktivitāšu veicināšana,
  • sporta veicināšana,
  • kulturālās un sociālās sadzīves veicināšana,
  • Frankfurtē un tās tuvumā dzīvojošo latviešu integrācijas veicināšana un
  • tautu draudzības veicināšana.

Ar Frankfurtes Latviešu biedrības statūtiem var iepazīties te: vācu valodā vai latviešu valodā

FLB konta dati: Lettische Gesellschaft in Frankfurt e.V., Bank: Frankfurter Volksbank eG, IBAN: DE36 5019 0000 6600 9872 22, BIC: FFVBDEFF