Frankfurtes latviešu jauktais koris

diriģente Ieva Sarja

Šobrīd mēģinājumi tiek plānoti salīdzinoši īslaicīgi, tāpēc, lūdzu, intereses gadījumā sazināties ar kora koordinatori Ilzi Timbari.

Kora mēģinājumi notiek Bischofsheimer Weg 33, 63075 Offenbach no plkst. 16:00 – 20:00.

Mīļi gaidām mums pievienoties ikvienu, kam radusies vēlme jaukā kompānijā dziedāt kopīgas latviešu un ne tikai latviešu dziesmas. Gaidām gan vīrus, gan sievas, gan gados vecākus bērnus un jauniešus visās balsu grupās, gan tos, kam jau iepriekšēja pieredze dziedāt korī, gan arī tos, kas to nekad nav darījuši, bet vēlētos pamēģināt.

Papildus informācija: Ilze Timbare (tel. 017661486372, timbari[at]gmail.com)