Frankfurtes latviešu jauktais koris “Mainas balsis”

diriģente Ieva Sarja

Kora mēģinājumi notiek Bischofsheimer Weg 33, 63075 Offenbach no plkst. 16:00 – 20:00.

Mīļi gaidām mums pievienoties ikvienu, kam radusies vēlme jaukā kompānijā dziedāt kopīgas latviešu un ne tikai latviešu dziesmas. Gaidām gan vīrus, gan sievas, gan gados vecākus bērnus un jauniešus visās balsu grupās, gan tos, kam jau iepriekšēja pieredze dziedāt korī, gan arī tos, kas to nekad nav darījuši, bet vēlētos pamēģināt.

Papildus informācija: Ilze Timbare (tel. 017661486372, timbari[at]gmail.com)

Aicinām sekot korim arī Facebook.