Frankfurtes latviešu sieviešu koris “Silava”

Kora diriģente: Laura Zariņa

Plānotie mēģinājumi 2021. gadā: 6. un 20. septembrī, 4. un 25. oktobrī, 8. un 22. novembrī, 6. un 20. decembrī.

Mēģinājumi notiek Hügelstraße 143, 60431 Frankfurt am Main

Ja kāda sajutusi sevī vēlmi dziedāt un pievienoties korim, lūgums vērsties pie kora pārstāves Laimas Spanheimeres (laima_spanheimere[at]yahoo.de).

Korim var sekot sociālajos tīklos Instagram un Facebook.

Mazam iespaidam aicinām noskatīties arī mūsu zibakciju Eiropas Latviešu kultūras svētkos un mūsu uzstāšanos ELKS Dziesmu un deju lielkoncertā 2015. gadā.